poniedziałek, 13 lutego 2012

CVII. Tumulus Heloissae

Pisałem fragment z poezji Abelarda, to teraz dla odmiany będzie coś o Heloizie, zgodnie z zainteresowaniem pewnej komentatorki.

Jak pisze o tym Strzelczyk zachowało się kilka epitafium Abelarda ale tylko jedno poświęcone Heloizie w następującym brzmieniu:Hoc tumulo abbatissa iacet prudens Heloissa
Paraclitum statuit, cum Paraclito requescit
Gaudia sanctorum sua sunt super alta polorum.
Non meritis precibusque suis exaltet ab imis.W tym grobowcu spoczywa mądra Heloiza opatka.
Pocieszyciel ustanowiła, z Pocieszycielem spoczywa.
Jej radość spraw świętych przewyższa wzniosłość nieba.
Niechaj nas unosi z nizin swymi modłami i prośbami.tłumaczenie E. Skibinski z drobnymi zmianami

2 komentarze:

Link within

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...