poniedziałek, 13 lutego 2012

CXXV. O fałszywości snów i o czynieniu dobrze

Pisząc tutaj różne o snach fantazmata zauważyć, warto, że jakem już był w miejscu tym pisał, często też sny fałszywe rzeczy jakoweś nam opisują I nie zawsze wierzyć ich wypada. Często bowiem to co nam opisują nawet jeśli expressis verbis nam to powiadaj, odwrotnym się okazuje. Jak w takiej opowiastce z Diatryb Grzegorza Wielkiego:

Przydarzyło się niedawno jednemu z naszych, który bardzo snom wierzył, że we śnie obiecano mu długie życie.Gromadził na swe długie życie wiele pieniędzy, a tak nagle umarł, że wszystko zostawił nietknięte i żadnych dobrych uczynków nie zabrał ze sobą.

Które to exemplum nam bez wątpienia pokazuje, że miast snom wierzyć uczynki dobre czynić lepszym jest. Bo to zawsze przydatnym okazać się może, a sny jedynie igraszką umysłu szalonego bywają, jako i mnie nieraz się przydarzyło. A życie za krótkim jest, aby źle czynić.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Link within

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...