niedziela, 12 lutego 2012

LXXXIV. Prawdziwy Rzymianin

W historiografii panuje powszechny pogląd, że Cesarstwo Zachodniorzymskie to byli „prawdziwi” Rzymianie, natomiast Rymianie Wschodni to tacy przyszywani Rzymianie, a właściwie nie rzymianie tylko grecy. W XIX wieku na cesarstwo wschodnie stworzono nazwę Bizancjum mająca sugerować, że nie było to Cesarstwo Rzymskie tylko jakiś inny, odmienny twór. Podaje się w książkach do historii wiele dowodów dlaczego Bizancjum nie było Rzymem i do jakiego czasu można mówić, że był to Rzym (tu zdania są podzielone ale zwykle podaje się V-VII wiek) a kiedy nie.

Oczywiście pomija się lub bagatelizuje problem, że sami Rzymianie Wschodni zawsze uważali się za rzymian i nie nazywali inaczej.Często też przedstawia się różnice charakteru mówiąc o podstępnych tchórzliwych Grekach i porównuje ich z odważnymi dzielnymi „prawdziwymi” Rzymianami.Zbadajmy na czym te niby różnice polegają. A ponieważ jak powiadają prawdziwego mężczyznę poznaje się nie po tym jak zaczyna ale jak kończy ;) zobaczmy jak skończyła zachodnia i wschodnia część Imperium Rzymskiego.Jak umierało Wschodniorzymskie cesarstwo najlepiej przedstawić jednym z moich ulubionych cytatów z Runcimana. Cytat ten obrazuje całe męstwo wschodnich Rzymian i dowodzi, ze byli prawdziwymi potomkami legionistów z dawnych wieków:„W bramie toczyli się chrześcijańscy żołnierze próbujący ujść, gdy coraz więcej janczarów wpadało na nich. Teofil zawołał, że raczej umrze niżby miał żyć i zniknął w nadciągających hordach. Sam Konstatntyn wiedział teraz, że Cesarstwo jest stracone i nie pragnął go przeżyć. Zrzucił z siebie swe cesarskie insygnia i – wciąż z Don Fernando i Janem Dalmatą u boku – ruszył za Teofilem. Nigdy go wiecej nie widziano.”Tak umierał Konstantyn XI ostatni cesarz wschodniorzymski, z mieczem w dłoni walcząc z najeźdźcami, woląc zginać niż przeżyć swoje miasto. O ile inaczej skończyli rzymianie zachodni. Jak tchórze. Odoaker wysłał po prostu Romulusa Augustulusa na emeryturę. Bezwstydnie poddali się barbarzyńcom wyrodni synowie swych przodków.I kto tu był „prawdziwym” Rzymianinem, kto walczył i ginął tak jak przodkowie, kto umierał jak opisywały kroniki dawnych dziejów.I jak tu nie uznać, że Rzymianie Wschodni byli Rzymianami a nie Bizantyjczykami. Czy Konstatntyn XI nie był prawdziwym Rzymianinem?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Link within

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...