niedziela, 12 lutego 2012

LXXXI. Mstów III

Doszliśmy zatem do zabytkowego portalu wejściowego w mstowskim kościele, lecz zanim obejrzeć go nam przyjdzie zdań kilka za innymi źródłami napiszmy o historii miejsca tego coby wiedzieć o czym mowa.Otóż uważa się, iż mstowski klasztor przez krakowskiego biskupa Iwo Odrowąża w roku 1218 był założony. Osadzono w nim wtedy dwunastu zakonników z wrocławskiego opactwa sprowadzonych. Inna jednak opowieść o klasztoru ufundowaniu wiąże fakt ten z imieniem znanego fundatora, któremu początki wielu świątyń polskich się przypisuje - Piotra Włostowicza, Piotrem Włastem zwanego, którego losy skomplikowane poemat Carmen Mauri zwany opisywał.Jak było tak było w każdym razie Mstów rozwijał się szybko i na tamte czasy stał się sporym ośrodkiem znaczeniem przewyższającym pobliską Częstochowę. Jak Jan Długosz podaje za czasów jego miasteczko miało 105 gospodarstw dobrą glebą się odznaczało i jak twierdził zboża i trawy były tu lepsze, a owce dawały delikatniejsza wełnę niż w całej Polsce. Dlatego królowe polscy lubili tu w podróży postoje urządzać. Na ten przykład Władysław łokietek, Kazimierz Wielki czy też Władysław Jagiełło.Pomińmy następne lata rozwoju klasztoru, które może jeszcze kiedyś nam opisać przyjdzie, przechodząc do wieku XVIII kiedy obecna postać przyszło mu przyjąć. W 1702 roku doszło do pożaru klasztoru, który z ruin podnieść postanowiono. Wtedy właśnie ufundowano obecną tablice nad wejściem, której zdjęcie za chwile pokażemy.Ale tu pojawia się problem, gdyż na stronach internetowych o Mstowie jako datę odbudowy podaje się rok 1742 podczas, gdy z tablicy wynika, że nową świątynie wybudowano w 1718. Chyba, ze źródła podają koniec budowy – całkowite wykończenie gmachu, a na tablicy rok w którym na nowo jedynie mury budynku wzniesiono – trudno powiedzieć i trzeba by w tym miejscu do jakichś lepszych źródeł się odwołać, których pod ręką nie mam.Tak więc, gdy do kościoła się zbliżamy przed nami znajduje się zabytkowy portal, a łacińska tablica fundacyjna zasłonięta jest latarnią.Wejście do kościoła w Mstowie
Łacińska tablica fundacyjna kościoła w Mstowie


Napis na tablicy przedstawia co następuje:


D. T. O. M.

BB. V. MARIAE In CAELOS

ASSUMPTAE NEC NOC

DD PATRIARCHAE AUGISTINO

TUTELARIBUS PATRONIS
DOM HAC IN HONORE ERECIT

AD 1718Co można przetłumaczyć jako:

Bogu w trójcy Najwyższemu

Błogosławionej Marii, która do nieba

Wstąpiła a także

Panu Patriarsze Augustynowi

Patronowi opieki

W imię Boga Najwyższego wzniósł

W roku 1742A na koniec jeszcze fragment detali z bramy wejściowej do kościoła w MstowieBrak komentarzy:

Prześlij komentarz

Link within

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...