niedziela, 12 lutego 2012

XXXIII. Versus de carmina Burana II

O fidelis anima, clama de profundis,
de terrenis fugito rebus et immundis.
cruce Christi naviga velis in secundis,
ne te ventus turbinis suffocet in undis.

O wierna duszo – krzycz z odchłani
Od rzeczy ziemskich i brudnych uciekaj
Kieruj się krzyżem Chrystusa do rzeczy korzystnych
Aby cię wiatr porywisty nie zatopił w falach

Cum per ignem venerit nos iudicaturus
homo Dei filius, nulli parcens, durus,
eius omnis crucifer erit tunc securus,
gratulans cum angelis, candidus et purus.

Gdy przyjdzie przez ogień aby nas osądzić
Syn Boga, człowiek surowy, nikogo nie oszczędzi
Wtedy bezpieczny będzie każdy Krzyżowiec
Będą mu gratulować anioły a on będzie czysty i błyszczący

In die iudicii cum sol obscuratur
et lumen fidelibus crucis Christi datur,
tunc in peccatoribus hostis dominatur;
sed ab hoste crucifer tunc omnis liberatur.

W dniu sądu gdy słońce zostanie zakryte
I krzyż Chrystusa zostanie dany wiernym jako światło
Wtedy nad grzesznikami będą panować wrogowie
A każdy krzyżowiec zostanie od nich uwolniony

Ergo Christi milites fugite beati
huius mundi gloriam cruce iam signati,
in qua Christus moriens mortem superavit
atque suo sanguine peccata nostra lavit.

Dlatego Chrystusowi żołnierze szczęśliwi uciekajcie
Od chwały tego świata którzy jesteście oznaczeni krzyżem
W którym Chrystus przez swą śmierć pokonał śmierć
I przez swoją krew zmył nasze grzechy

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Link within

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...