niedziela, 12 lutego 2012

XXX. Versus de Carmina Burana

Tonat evangelica clara vox in mundo:
qui dormis in pulvere, surge de profondo
luce sua Dominus te illuminabit
et a malis omnibus animam salvabit.

Słychać wyraźny głos ewangelii
Ty który śpisz w pyle podnieś się z nicości
Swym światłem Pan cię oświeci
I od wszelkiego zła ocali Twą duszę

Memor esto, iuvenis, tui creatoris.
crux Christi te moneat omnibus in horis.
cape mente, cogita corde de futuris,
quod ad radicem arboris sit posita securis.

Pamiętaj młodzieńca, twego stwórcę
Krzyż Chrystusa niech cię poucza przez całe życie
Obejmij umysłem i sercem sprawy przyszłe
Aby nad korzeniem drzewa była gotowa siekiera (aby go ściąć)

Senes et decrepiti, vobis est oblata
vera penitentia cruce Christi data.
dies vestra desiit et est inclinata,
nam ad umbram vergitur fine desperata.

Starcy powierzona wam została
Prawdziwa pokuta dana przez krzyż Chrystusa
Wasz dzień się kończy
I podąża ku zmierzchowi zaniedbując rzeczy ostateczne

Ecce cum fiducia venit regnum Dei.
illud primum querite vos, qui estis rei.
carnem crucifigite famulantes ei
et in psalmis dicite: ‹miserere mei!›

Oto z nadzieją przychodzi królestwo Boże
Jego szukajcie wy którzy jesteście winni
Nie dbajcie o rzeczy ziemskie ale mu służcie
I mówcie w psalmach zmiłuj się nad nami

O peccatrix anima, si vis dealbari
et ab omni crimine penitus mundari,
te in cruce Domini oportet gloriari
et in ipso penitus ab hoste liberari.

O duszo grzesząca, jeśli chcesz się oczyścić
I chcesz aby wszystkie zbrodnie zostały ci wybaczone
Powinnaś sławić krzyż Pana
I w tym znaku będziesz uwolniona od wroga


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Link within

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...