sobota, 3 marca 2012

CLXXXI. De Regimine modo studendi

Podręcznik o tytule jaki jest jednocześnie tytułem mojej notki został napisany w 1255 roku przez Marcina da Fano, podawał on rzeczy, które musi spełnić profesor, aby być dobrym mistrzem. Może mnie wszystkie, ale większość z tych punktów do dziś jest jak najbardziej aktualna. Tak więc Marcin da Fano podaje co następuje:
-musi uczyć rzeczy potrzebnych,
-odpowiadać szybko i wyczerpująco na zadawane mu przez studentów pytania,
-chętnie znosić sprzeciw,
-solidnie motywować swoje twierdzenia.

Powiadali także, że gdy mistrz stanie kiedyś przed Bogiem, ten zada mu takie pytania:
Po cóżeś studiował?
Jak "lekturę" wiodłeś?
Jak kazania dawałeś?
Jak dysputy prowadziłeś?
Czy gorliwym byłeś?


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Link within

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...