sobota, 17 marca 2012

CCXXI. Z epigramów Marcjalisa - oplomachus

Powszechnie znany jest wiersz Marcjalisa o lekarzu, który stał się grabarzem i dalej robi to samo. Ale Marcjalis napisał jeszcze inne wersje tego wiersza. To jedna z nich w której tym razem lekarz stał się gladiatorem.

Oplomachus nunc es, fueras opthalmicus ante.
Fecisti medicus, quod facis oplomachus.

Jesteś teraz hoplomachem, któryś był oczu lekarzem
Jako lekarz robiłeś co teraz ci lanista karze

hoplomachus - rodzaj gladiatora
lanista - właściciel szkoły gladiatorów

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Link within

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...