niedziela, 21 kwietnia 2013

DXXIV. Śnienie

Śnienie ma fundamentalne znaczenie dla ludzkiej historii, dla naszego przetrwania i ewolucji, dla twórczych prób we wszystkich dziedzinach i po prostu dla życia.

Robert Moss - Tajna historia snów

Imaginacja jest fundamentem dziejów ludzkości, powinna stanowić podstawę pisarstwa i nauczania dziejów. Świat wyobraźni zasila ludzkość i skłania ją do działania. Historia bez imaginacji byłaby okaleczoną historią żywych trupów.

Jacques le Gofff - Świat średniowiecznej wyobraźni

Perrmiros somnos habeo, tan mirors somnos neque latine scribere volo. ο υπνος καλος ουκ εστι και res miras mihi dicit per somnos, res miras video de me et non solum de me. Difficile est dicere quid id significare potest sed in libro interpretationum interpretationes καλη εισιν. Αλλα ουκ scio tales res esse possunt, certae ουκ scio. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Link within

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...