poniedziałek, 29 grudnia 2014

MCXIII. Wiedza

Niesłusznie bowiem narzeka się, że tylko nieliczni potrafią zdobywać wiedzę, dla większości zaś z powodu braku uzdolnień nauka to marnotrawienie czasu i utrata sił. Jest wręcz przeciwnie: większość to właśnie ludzie potrafiący myśleć i posiadający dar uczenia się.

Marcus Fabius Quintilianus

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Link within

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...