sobota, 14 maja 2016

MCCCLXXXIII. Ecclesia in Freiberg

In una de ecclesiis Freibergensis erat descriptio Latina de historia inaugurationeque eius. Valde gavisus sum viden, etiam nostri Romani hic erunt et descriptionem illa fecissent, nostros enim omnes Latine utentes appello. Certe cum descriptionem legissem, vere "nostri" illam scripsissent vidi. Nam erat illa ecclesia a Friderico Augusto fundata, quis erat olim elector Saxoniae atque rex Poloniae. Itaque etiam si post fines Poloniae propeatis semper videtis latinam vere linguam polonorum esse et qui eam nescit Polonum verum eum nominare nullo modo posse. Hic imago descriptioni illae,  non pulchra nam telephono gestabili imaginem factus sum.

Na jednym z kościołów we Freibergu był opis łaciński o jego historii i fundacji. Bardzo mnie to ucieszyło, że takżi tam nasi  czyli Rzymianie byli, albowiem naszymi zawsze nazywam tych, którzy łaciny używają. Gdy zaś napi przeczytałem, zobaczyłem, że oni prawdziwie naszymi byli. Kościół bowiem ów ufundowany został przez Fryderyka Augusta elektora Saxonii i jednocześnie króla Polski. Tak więc, nawet poza granice Polski wyjeżdżając wszędzie zobaczyć można, że łaciński język jest prawdziwie językiem Polaków i kto go nie zna prawdziwym Polakiem nazywany być w żaden sposób nie może.
Niestety zdjęcie nie jest zbyt ładne, albowiem zrobiłem go telefonem komórkowym.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Link within

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...